Scopul nostru

Existăm pentru a-i sluji pe alții arătând în mod practic dragostea lui Dumnezeu; împlinim nevoile din comunitatea noastră și nevoile celor din sfera noastră de influență. Bunătatea poate deschide inimile celor care slujesc și celor care sunt slujiți pentru Isus. Echipa BCNG pentru Festivalul Comunității este formată din grupurile de misiune și din persoane care își folosesc darurile și talentele pentru a-L glorifica pe Dumnezeu prin slujirea altora.

Vrem ca fiecare persoană care este pasionată să ajute alți oameni să găsească oportunitatea de a-și folosi darurile în mod eficient pentru a zidi Trupul lui Cristos și pentru a lărgi Împărăția lui Dumnezeu.

Festivalul Comunității
Misiune
Conectează-te
”Ca nişte buni administratori ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare să slujească pe alţii potrivit cu darul pe care l-a primit! Dacă cineva vorbeşte, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu! Dacă cineva slujeşte, să slujească după puterea pe care o dă Dumnezeu, pentru ca Dumnezeu să fie slăvit în toate, prin Isus Cristos, a Căruia este slava şi puterea, în vecii vecilor! Amin.”

1 Petru 4:10-11